Reservation 2018-10-13T00:50:00+00:00

LA BÊTE

 RESERVATION

RESERVATION

If you wish to make reservation for more than 6 people please call our hotline for help

Address

431 Au Co Street,
Tay Ho, Ha Noi
Phone: +842473068558
Hotline: (+84)3.8508.8655

NHẬN BẢN TIN

Đăng ký để nhận thông tin khuyến mãi.