MEDIUM RARE – WHY YOU MUST TRY?

MEDIUM RARE – WHY YOU MUST TRY?

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐔𝐌 𝐑𝐀𝐑𝐄 | 𝐖𝐇𝐘 𝐘𝐎𝐔 𝐌𝐔𝐒𝐓 𝐓𝐑𝐘?

Một điều bạn cần biết trước khi thưởng thức bít tết tại bất kỳ steakhouse nào, đó là mức độ chín của thịt. Có 5 mức độ: rare (tái), medium rare (tái vừa), medium (chín vừa), medium well (chín tới) và well done (chín kỹ). Tuy nhiên, các đầu bếp của chúng tôi luôn khuyên thực khách nên order miếng thịt với độ chín là medium rare (tái vừa). Khi đó, miếng thịt xém bên ngoài nhưng vẫn đỏ hồng bên trong, giữ được độ ngọt mềm cũng như vị hương vị thịt rất thật không thể trộn lẫn.
Hãy đặt bàn để thưởng thức những miếng thịt với độ chín tuyệt vời này TỐI NAY!
——————————-

There is a piece of basic information you should know before coming to a steakhouse, it’s the different level of steak doneness. From the true carnivore’s favourite to the other extreme, we have 5 levels: rare, medium rare, medium, medium well and well done. However, our chefs always recommend that customers order a steak course with medium rare doneness. At this level, the steak is burned cut outside but still red inside, it brings about the best flavor of beefsteak.
Reserve a table to enjoy our delicious medium rare steak TONIGHT!
#LaBête – We Are All About Dry-Aged
#LaBête Steak House & Lounge
Add: 431 Au Co, Tay Ho, Hanoi
Tel: 02433938899
Hotline: +84385088655
Website: http://labete.vn

By | 2020-07-08T15:03:30+00:00 Tháng Bảy 8th, 2020|Tin tức|